Schoolgids

De schoolgids geeft een duidelijk beeld van de vele facetten van onze school. Met deze informatie kunt u wellicht bepalen of onze school het beste past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. In de schoolgids vindt u onder andere informatie over:

  • Werkwijze van de school
  • Leerlingvolgsysteem
  • Schooltijden
  • Medezeggenschapsraad
  • Vakantierooster
  • De opbrengsten van ons onderwijs

En nog veel meer.

U kunt de schoolgids downloaden via Downloads


Site gebouwd door VDL Webdevelopment Haarlem