School in de Wijk

Net als veel andere steden werkt Haarlem aan de ontwikkeling van brede scholen. Dat zijn scholen die naast het reguliere lesprogramma ook buitenschoolse activiteiten bieden. In Haarlem kunnen scholen zich profileren als een School in de Wijk door het aanbod van activiteiten en diensten ook aan te bieden aan kinderen uit de hele wijk. Ter vergelijking: een brede school biedt alleen activiteiten voor de eigen leerlingen.
In onze wijk, Boerhaavewijk, vormt de Dumontschool samen met vier basisscholen een School in de Wijk netwerk: de Piramide, de Don Boscoschool, Al Ikhlaas en De Wadden.

Het Aanbod

School in de Wijk richt zich op alle kinderen, dus niet specifiek op kinderen in aandachtswijken. Het plannen maken gebeurt door alle partners in de wijk samen. Op die manier ontstaat in en om de school een uitgebreid aanbod voor kinderen en hun ouders. Het kan gaan om vrije tijdsbesteding, zoals gitaarles, judo of kookworkshops voor ouders en kinderen.

Verder biedt de School in de Wijk ook projecten in het kader van opvoedingsondersteuning of activiteiten op het gebied van sociale vaardigheden. De partners stellen een plan op en doen gezamenlijk een aanvraag voor de subsidieregeling School in de Wijk van de gemeente Haarlem.

Om voor de leerlingen van de vijf scholen in Boerhaavewijk en hun ouders een goed aanbod aan te kunnen bieden, werken we samen met Het Muzieklab, Wijkcentrum De Ringvaart, DOCK, Sportsupport en het Wereldkindertheater. Daarnaast trekken we voor projecten ook andere partners aan, zoals Digilab.

Het doel van onze gezamenlijke wijkactiviteiten is talentontwikkeling, ontwikkeling van sociale vaardigheden en verhoging van de leefbaarheid in Boerhaavewijk.

Bij de downloads op deze website kunt u een presentatie downloaden van de resultaten, die zijn behaald. Dit geeft een mooi overzicht van alle activiteiten.

Site gebouwd door VDL Webdevelopment Haarlem