Ouderparticipatie

De Dumontschool wil de ouders waar mogelijk bij het onderwijs betrekken. We stellen veel in het werk om ouders mee te laten denken en mee te laten werken in het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld in de ouderraad en de medezeggenschapsraad van de school.

De Medezeggenschapsraad(MR)

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht

    Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht

    Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht

    Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

De ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse schoolfestiviteiten. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de ouderraad geïnd en beheerd. Uit de ouderbijdrage worden tal van activiteiten bekostigd zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, sport-en speeldagen, boeken voor de bibliotheek en extra materialen voor het hobbyuur. Toch is de hoogte van deze vrijwillige bijdrage slechts 35 euro per jaar.

Ouderhulp

Regelmatig vragen de leerkrachten of leden van de ouderraad aan de andere ouders of zij willen assisteren bij excursies, het hobbyuur, de bibliotheek of feesten.

Site gebouwd door VDL Webdevelopment Haarlem